Etiket: İlk Görüş

İlk İntibanın Önemi

Beyinden bahsederken genellikle iki bölümden oluştuğunu söyleriz: mantıktan sorumlu sol lob ve yaratıcılıktan sorumlu sağ lob. Bu tanım, korteks veya yeni beyin olarak bildiğimiz tanıma uymaktadır. Ancak bir de beynin eski tabiri olan hipotalamus adında üçüncü boyutu vardır ki, sadece ve sadece iç güdülerden sorumlu olan beyin sapından oluşur.