İçindeki Girişimciyi Tanımak

Birçok farklı insan tipi girişimcilik için çizilmiştir ve yeteneklerin, kabiliyetlerin ve kişisel özelliklerin geniş bir çeşitliliği girişimle ilgili bir ruha, kişiliğe ve vizyona katkı sunmaya yardım eder. Başarılı girişimciyi tanımlayan davranışlar, zihniyetler, tutkular ve karakterlerin bazen gerçek nedenini bulmak, açıkça belirlemek ve bir profil içerisinde özetlemek zordur. Fakat iş arenası içerisinde eylem halinde olan bir noktayı ya da bireyi tanımak her zaman kolaydır. Gerçek bir girişimcinin daha baskın olan özelliklerinin bazılarını sınayarak onlara öykünmek, onları büyütmek ve onları geliştirmek ya da girişimci bir kariyere esasında uygun olup olmadığımızı kabullenmek mümkündür. Herkes girişimci olmak için yaratılmamıştır ve bu gerçeği anlamak önemlidir. Aksi halde bir erkek ya da bir kadın sadece en iyi neye uygun olduklarını ya da hayatlarında neyi istediklerini keşfetmek için zamanlarını, enerjilerini, gayretlerini ve kendileri için bir işe girmek için harcadıkları paraları riske ederler. İç görü ve anlayıştan mahrum oldukları için yanlış yola giren insanlar yanlış bir kariyer yolunun peşinde değerli aylarını, yıllarını ve finansal kaynaklarını heba edebilirler.

Girişimci bir kariyere ideal olarak uyan ve kendi potansiyellerinin, arzularının, kişisel ve finansal hayallerinin gerçekleştirilmesini temsil eden diğerleri için, bir girişimcinin doğası ya da temel yaratılışının nasıl tanımlanacağını, listeleneceğini ve söze döküleceğini bilmesi olağanüstü derecede yardımcı olabilir.

Girişimcinin özelliklerini ve semptomlarını öğrenmek ekstra umut, yakıt ve (potansiyel girişimcilerin hali hazırda kendileri ve kendi güçlü istekleri ile ilgili bildikleri için) enerji verir. Bir rehber olarak referans verilecek özellikle arzulanan özelliklerin envanterine ya da bir listesine sahip olmak bizim amaç duygumuzu daha iyi netleştirmek için bir yol gösterebilir. Bu durum bize, daha büyük hedefler ve daha büyük ölçütlerle daha büyük bir başarıya giden yolda hedeflerimize erişmeye yardımcı olabilir. Ayrıca somut ve pratik bir biçimde kavranırsa başarılı girişimcinin mizacı, bu kazanma tavrını paylaşmayı fark ettiğimizde bize kendine güveni, öngörüyü verir ve kararlılığın artması için mükemmel şekilde bir ilham verir.