İş Yerinde Motivasyonu Nasıl Artırabilirsiniz?

İş yerinizde verim ve performansı artırmak istiyorsanız, çalışanlarınızın hedefe odaklanmış olması en önemli koşulların başında gelir.

Tüm işverenler belirledikleri hedeflere ulaşmak için, çalışanlarının hedefin bir parçası olması ve hedef için çıkılan yola dahil olması doğrultusunda çaba göstermelidir ki herkesin ortak amaca ulaşmak için işbirliği yaptığından emin olunsun. Eğer çalışanların yeterli motivasyonu yoksa, düşük verim ve memnuniyetsizlik kaçınılmaz hale gelir. Motivasyon yoksunluğundan ötürü meydana gelebilecek sorunlardan kaçınmak ya da çalışanlarınıza bir moral takviyesi yapmak istiyorsanız, iş yerinde yüksek motivasyon ortamı yaratmak için aşağıdaki önerileri bir deneyin.

Her bir çalışanın kendine özel biçimde takdir edilmesi: Organizasyonunuzda çalışanların ödüllendirildiği bir sistemin olması iyi bir motivasyon kaynağıdır. Verimli ve çalışkan kisilerin bir dizi ödül seçeneğinden kendi istediklerini seçmelerine izin verebilirsiniz. Bu onları değerli hissettirir ve çalıştıkları kuruma bağlılıklarını arttırır.

İletişimin artırılması: Ekip içinde iletişim için sadece e-postalara güvenmek yeterli olmaz, üst yönetim ve yöneticiler  ekiplerine e-posta dışında da  iyi bir iletişim ortamı sağlamalılar. Direkt görüş bildirmek ve iyi gördükleri noktaları övmek yöneticiler ve çalışanlar arasında yüksek konfor alanı yaratır ve bağı arttırarak yüksek motivasyona ve yüksek verime katkı sağlar.

Esnek çalışma koşullarının sağlanması: Esnek çalışma koşulları çalışanlara rahatlık sağlamakla kalmaz, çabalarının ve çalışmalarının karşılık bulduğunu ve değer gördüğünü hissettirir. Esnek zamanlama, uzaktan iletişim ve iş paylaşımı çalışanların işlerini zamanında bitirmelerini kolaylaştırırken iş ve yaşamları arasında iyi bir denge kurmalarına yardımcı olur. Bu da çalışanları daha çok motive ederken size de işinin en iyisi olan çalışanları ekibinizde tutmanıza olacak sağlar.

Sorumluluk alanlarının gözetilmesi: Bazı çalışanlar kendilerine verilen ekstra sorumluluğu yaptıkları işin kapsamında yüksek motivasyon kaynağı olarak algılarlar. Sorumluluklarının arttırılması çalışanların işlerini daha çok sahiplenmesine; haliyle başarı için daha çok gayret göstermelerine sebep olur.

Çalışanlarınızı en iyi şekilde motive etmek; seçimi onların yapmasına izin vermekle mümkün olabilir. Her kurum yüksek çalışan motivasyonu için çaba sarfetmelidir ki yüksek performans ve verimle başarı yakalanabilsin.