İyi Liderler Kendi Zayıf Yönlerini Nasıl Tanımlarlar? (2.Bölüm)

Harward Business School’da Liderlik profesörü olan John Kotter şöyle demiştir : “İyi liderlik, gerçeklikten firar etmek değildir.”

İyi liderler, güçlü yönleriyle oynamayı bilirler ve yetkin biri olmaktan daha fazlasını yapabilirler. Fakat harika liderler eksik yönlerini görüp, zayıf yönlerini tanırlar ve o kısımları yönetici koçluğu alarak ya da benzer çalışmalarla geliştirmeye odaklanırlar.

Zayıflığı kabul etmek kulağa özgüvensiz ve kaygılı bir lider niteliği gibi gelebilir. Fakat aslında, liderin bazı kusurlara sahip olduğunu reddetmesi, özgüven kurbanı olmasıdır. Kendi içindeki çeşitli zayıflıkları tanıyan liderler, bıkıp usanmadan başarıyı takip eden ve çoğunlukla da başarıya ulaşanlardır.

Fakat, işletme liderleri kendi içlerinde türlü zayıflıkları nasıl tanımlayacaklar?

İyi Liderlerin Zayıf Yönlerini Tanımlamalarının Yolları:
1.İç Gözlem
Kendi kendinin zayıf yönlerini tanımlamak için ilk metodlardan biri derin ve dürüst bir öz değerlendirmedir. Buradaki anahtar faktör, dürüstlüktür. Zayıf yönlerini savunan veya bunları görmezden gelmeye çalışan liderler, eksik liderlik özelliklerinin net resmini göremezler.Böylelikle bazı problemleri ele alıp, mücadele edemezler.

2.Meslektaşlardan Geri Bildirim
Bazı liderler, değerlendirmek için meslektaşlarına bakıp, onların liderliklerindeki zayıf alanların saptamasını yaparlar. Bu, meslektaşları teşvik etmenin kesinlikle doğru olduğunu gösterir. Geri bildirim alırken savunmacı olan liderler, gerçek düşünceleri elde edemezler ve böylelikle zayıf yönlerinin net bir resmini göremezler.

3. Verilerin Değerlendirilmesi
Zayıf yönlere gelindiğinde, rakamlar yalan söylemez. Sonuca bakıldığında liderin zayıf olduğu alanlar can acıtır ve şirket verilerini yansıtır. İyi bir lider bu verileri, zayıf yönleri tespit etmek ve gelecekteki büyüme aynı zamanda gelişmenin temelleri için kullanabilir.

4. Danışmandan Alınan Yardım
Kendi yaklaşımlarındaki zayıf yönleri arayan bazı liderler, yardım için danışmanlarına dönerler. Liderlik zayıflıkları, işletmeyle ilgili kararlara danışmanlar getirilmesiyle çelişen önerilere maruz kalabilir. Belirli bir noktada danışmanlar hemfikir ise fakat bu nokta işletme liderinin pozisyonuna zıt bir yerde oluşuyorsa, bu o alandaki zayıflığın temel göstergesi olabilir.

5. Dış Değerlendirmeler
İşletme liderleri, zayıf yönlerini keşfetmek için sürekli içeriye bakmak zorunda değiller, bunu kendileri ve şirketleri için yapmalılar. Dışarıdan bir uzmanın, her liderlik stili için net öneriler sağlaması mümkündür. Bu, kişilik testleriyle ve liderlik değerlendirmeleriyle yapılabilir.

Azime Doğru İlk Adım Tanımlamadır!

Önceden belirttiğimiz gibi, başkalarının fikirlerine güvenmeyen veya eleştiriyi zor kabul eden liderler kendi zayıf yönlerini tanımlamada zorluk çekerler.

Bununla birlikte, çeşitli zayıf yönleri olduğunu kolaylıkla kabul edenler, büyük olasılıkla bu zayıf yönleri fethedecek ve gelecekte daha etkili liderler olacaklardır!