Gün: 6 Mayıs 2016

Oto Pilot

Hayatınızı oto pilotta mı yaşıyorsunuz? Hayatın getirdiklerine ve başınıza gelenlere verdiğiniz tepkileri geçmiş değerlerinizle, geçmiş bakış açınızla ve inançlarınızla mı yönetiyorsunuz… Yoksa anın içinde yaşadıklarınızın bir sonucu olarak mı karşılıyorsunuz?