Gelecekte Başarılı Olması Beklenen Liderin Özellikleri – 8 Beceri

Her geçen gün iş dünyasına yeni kuşaklar dahil oluyor, teknoloji süratle gelişiyor ve hayatımızın her alanına yayılıyor. Bu iki değişken geleceğimize şekil veren kök değişkenlerden sadece iki tanesidir. Bununla beraber sadece kuşakları düşünerek dahi yakın gelecekte iş dünyasındaki davranış modellerinin ve teknoloji ile birlikte de iş yapış şekillerinin değişeceği tahmin edebiliriz. Peki gelecekte başarılı olması beklenen liderlerin özellikleri nelerdir? Gelin bu yazıda başarılı olması beklenen liderlerin özelliklerini inceleyelim.

 

Liderlik Becerilerini Geliştirmenin Önemi

Organizasyon kültüründe, liderlik önemli bir yere sahiptir. Yönlendirici ve yardımcı olabilmesi için liderlik becerilerinin geliştirilmesi dikkate alınmalıdır. Projeleri, çalışanları ve bütün organizasyonu etkileyen bir yetenek olarak öne çıkmaktadır. Önemli durumlarda yol göstericidirler, karar verme, sorun çözme ve yetkilendirme gibi alanlarda en çok liderler rol almaktadır. Doğru yeteneklerin, organizasyonun doğru pozisyonlarına yerleştirilmesi için de etkili olan bu becerilerin geliştirilmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Liderlik becerilerini geliştirmenin en iyi yolu yeni sorumluluklar almak ve konfor alanından çıkarak deneyim kazanmaktır. Liderlik becerilerini geliştirmek için  harekete geçmek gerekir, sadece okumak öğretmen yeterli olmayacaktır. Başarılı liderlik becerilerine sahip olmak isteyen bir kişi önce gerekli beceri setlerini öğrenmeli, kendi becerilerini ve hazır bulunuşluğunu anlamalı ve uygulayarak geliştirmek için harekete geçmelidir. 

Yönetim Becerileri ve Liderlik Becerileri Arasındaki Fark

Yönetim ve liderlik becerileri sanılanın aksine aynı değildir. Konu yönetim becerileri olduğunda, organizasyonun misyonuna ulaşabilmesi için istikrar yaratması beklenmektedir. Mentorluk olduğunda, performans ölçme, mülakat yöntemleri gibi iş ile ilgili teknik konularla daha çok ilişkili olduğu görülmektedir. Liderlik ise düşünce yapısı ve davranış şekli konularında farklılaşmaktadır. Başarılı liderler; organizasyonlarına karmaşık planların uygulanmasında, zorlukların aşılmasına yardımcı olurlar. 

Çoğu kuruluş, insanların yönetim işini yeterli bir şekilde yerine getirebilmesi için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olan etkin programlara sahiptir. Peki ya liderlik? Dünya gelecekte hangi becerilere sahip kişilerin başarılı liderler olacağını düşünüyor? Gelecek vaat eden başarılı liderin beceri setine bakalım.

Özellik 1: Stratejik Düşünme Becerisi

Gerçek kazananların taktik, işlem veya fırsat odaklı değil, stratejik şekilde düşündüklerini biliyor muydunuz? Oyunlarda avantajlı olmak ve sonunda kazanmak için rakibin birkaç hamle sonrasında ne yapacağının öngörülebilmesi önemlidir. Bir lider adeta bir satranç oyuncusu gibi hamlelerini planlamalı ve rakibinin her hareketini gözlemlemelidir. Organizasyon liderlerinin, sahip olması gereken olmazsa olmaz becerilerden biridir. Stratejik düşünme becerisine sahip bir kişi önce durumu gözlemler verileri toplar ve analiz eder ardından geleceğe doğru olası senaryoları düşünür. Olasılıkları değerlendirir ve en doğru kararı verir. Öngörü sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önceden tespit edilebilir ve endişelerin giderilmesi için yeni bir plan yapılabilir.  

Özellik 2: Agile Kararlar Alma Becerisi

Sürekli bir dönüşüm halinde olan iş dünyasında, koşullar değişiklik gösterebilmektedir. Organizasyonların başarılarını sürdürmesi için bu yeni koşullara ayak uydurulması gereken bir durumdur. Agile karar alabilme becerisi çoğu zaman karmaşık ve belirsiz olan geleceğe dair plan yapan organizasyonların başarılı olmasındaki en büyük etkendir. Agile düşünme becerisi, karmaşıklığı daha basit çözümler ile dengelemek, belirsizliği ise farklı yaklaşımlar ile en aza indirmeye çalışmaktır. Agile kararlar alma becerisi hem bu koşullara hızla adapte olmak hem de yeni iş fırsatları için hızlı kararlar verebilmek için önemli bir liderlik becerisidir

Özellik 3: Yüksek Duygusal Zekaya Sahip Olma

Liderlik, süreç olarak incelendiğinde; hassas, riskli ve gergin konular ile ilgilenmesi gerektiğinden, iyi bir gözlem ve farkındalık yeteneğine gereksinim duyar. Bir kişinin çalışanlarının veya ekip arkadaşlarının ne düşündüğünü ve hissettiğini anlayabilmesi için yüksek bir duygusal zekaya sahip olması gerekir. Ekip üyeleri ile liderlerin daha iyi bir iletişim ve etkileşim kurmasını sağlayan bu özellik, ilişkilerin daha derin olmasını sağlamaktadır. Anlaşmazlık ortamında da tespit yapılabilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kişinin duygusal zekasının yüksek olması kendi bireysel huzuru ve kendi ile dengeli ve barışık yaşaması için de çok önemlidir. Gerilim ve tatsızlığın önlenmesinde bu beceri önemli bir sorun çözücü özellik olarak da dikkat çekmektedir. 

Özellik 4: Delegasyon (Yetkilendirme) Becerisi

Organizasyonlarda verimliliğin artırılması için çalışanların potansiyellerinin önemi oldukça büyüktür. Bu sebeple projelerde, çalışanların doğru pozisyonlara yerleştirilmesi önemli bir liderlik becerisi olarak görülmektedir. Delegasyonun doğru yapılması, bütün organizasyonu etkilemektedir. Kritik pozisyonlar için doğru yeteneklere sahip adayların yerleştirilmesi ve sorumluluk devrinin yapılması oldukça hassastır. Görevlerin delege edilmesi ile liderin başka konular ile ilgilenmesi için zaman yaratan bu yetki devri, çalışanların performans sınırlarının keşfedilmesine de yardımcı olmaktadır. 

Özellik 5: Sürekli Öğrenme Alışkanlığına Sahip Olmak

Organizasyonların en yetkili isimlerinden biri olan liderler, sahip oldukları yetkilere rağmen her konu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu durumda liderlerin devamlı olarak öğrenmeye devam etmesini gerektirmektedir. Bir liderin, gelişen sektör koşullarının yakından takip edilmesi, yeni bilgilerin ve becerilerin kazanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Sürekli olarak güncel kalması gereken liderler, organizasyonun diğer üyelerinin gelişimlerine ilham kaynağı olmaktadır. Yaşam boyu sürekli öğrenmeyi, liderlerin alışkanlık haline getirmesi başarı için olmazsa olmaz beceriler arasında bulunmaktadır. 

Özellik 6: İnovatif Düşünme Becerisi

Diğer bir adı ile yenilikçi düşünce becerisi, liderlerin sahip olması gereken profesyonel beceriler arasında yer almaktadır. Gelişimde yeniliğe öncülük etmek ve uyum sağlamak için değişim yaratmak organizasyonlar için benzersiz bir öneme sahiptir. Yenilikçi ve yükselişe geçen bir organizasyonun, tutarlı bir çaba ile plan yapması başarıya ulaşılması için önemli bir adımdır. Beyin fırtınası, toplantılar, iş birlikleri, deneme yanılma yöntemi gibi farklı süreçler ile zenginleştirilen inovatif düşünce deneyim gerektiren bir beceridir. Var olanı kabul etme ya da durumlara boyun eğme tembelliği olmayan, hep dahaları düşünen kişiler, inovatif düşünme becerilerini günden güne geliştirirler.  

Özellik 7: Koçluk Becerisi

Liderlerin koçluk becerilerine sahip olması organizasyon içerisindeki çalışanlara performanslarını artırmak için iyi bir fırsat yaratmaktadır. Koçluk becerisine sahip kişiler sorunların çözümünü direkt olarak söylemek yerine temelden çözülmesini öğretmek için yönlendirerek ekip arkadaşlarına yardımcı olur. Çalışanların en iyi potansiyellerine ulaşabilmeleri için sorumluluk alan liderler, koçluk yaparak çalışanların gerçek potansiyellerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Doğru noktaya yönlendirmenin sağlanması, motivasyon ve cesaret veren bir etki yaratmaktadır. 

Özellik 8: Hayal Kurma ve İlham Olma

Hayal kurma gelecek hedeflerinin belirlenmesinde etkili bir beceridir. Hayal kurmak, zor durumlara karşı daha dayanıklı hale gelmeye ve başarma isteğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Beklenmeyen sorunlar karşısında yaratıcı çözümler geliştirilmesine yardımcı olan hayal kurma becerisi, ekip üyelerine beklenenden çok daha fazla destek verebilir. Hayal kurma becerisine sahip liderler, yenilikçi yöntemler ile yeni yetenekler keşfedilerek farklı bir gelecek planı uygulanabilmektedir. İlham olma becerisi ise organizasyonda bulunan diğer çalışanları harekete geçiren ateşleyici güçtür. Başarılı liderler çoğunlukla söyledikleri ile değil yaptıkları ve yaşadıkları ile etrafındakilere ilham olurlar. Gerçekten ilham olmak istiyorsanız bir lider olarak söyledikleriniz ve yaptıklarınız arasında tutarlı olduğunuza dikkat edin. Çünkü özellikle yeni gelen nesil söylediklerinize değil yaptıklarınıza daha çok odaklanacaktır. Hayal kuran ve ilham olabilen liderler ekip üyelerine saklı kalan potansiyellerin ortaya çıkması, eksik kalan yönlerin tamamlanması için etkili bir özendirici kaynak olur. 

 

Kitlelerin takip ettiği bir lider olabilmek yönetici yeteneklerinden daha fazlasına sahip olmayı gerektirir. Tüm yeteneklerin geliştirilebildiği gibi liderlik becerileri de geliştirilebilir. Bunun için öğrenmeye ve uygulamaya devam edin. Bu süreçte hatalar ya da başarısız girişimler elbet olacaktır, olanlardan ders çıkarın ve yolunuza yeni kazanımınız ile devam edin. 

 

ActionCOACH’un 10 Liderlik İlkesi E-kitabını henüz indirmediyseniz, hemen indirin ve daha iyisi için harekete geçin.