Koçluk, Mentörlük ve Eğitmenlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kurumsal sektörde düzenli olarak koçluk, mentörlük ve eğitmenlik kavramlarıyla karşılaşırsınız. Fakat kurumsal sektörde çalışanların çoğu, bu üç kavram arasındaki farkı tam olarak bilmemekte, hatta bu kavramları aynı şey zannetmektedirler.

Koçluk, mentörlük ve eğitmenlik, farklı durumlara uygulanan özel kavramlardır. Dışarıdan bakıldığında üçü de belli durumları geliştirmek ve düzeltmek için uygulanır, fakat yaklaşımları ve beklentileri tamamen farklıdır.

Bu üç kavram arasındaki farkı ayırt etmenin en iyi yolu üçünü de ayrı ayrı incelemektir.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici koçluğunun birçok farklı modeli vardır. Bu da, farklı modellerdeki bu yönetici koçlarının olaylara yaklaşımlarında birbirlerinden farklılaşıyor oldukları anlamını taşır. Fakat bu koçlar, görevlerine farklı yöntemlerle yaklaşsalar bile değişmeyen tek nokta vardır: bir yönetici koçu, başından beri bir koçtur.

Yönetici koçluğu özel bir amaç için işe alınır, bu nedenle yönetici ve yönetici koçu arasındaki ilişki profesyonel işlerinin en başından itibaren açıkça tarif edilmiştir. Benzer şekilde kendisine koçluk edilen yöneticinin de bu eğitim için özel bir amacı vardır –hedeflere ulaşılması gerekir. Bu nedenle yönetici koçu ve yönetici arasındaki ilişkinin en başından itibaren açıkça tarif edildiği kadar bilinmesi gereken bir diğer nokta ise, yöneticinin koçluk aldığı dönemde hedeflerine ulaşabiliyor olmasıdır. Bu yönetici koçu ve yönetici ilişkisinin ne kadar uzun süreli olacağından bağımsız bir gerçektir.

Bir yönetici koçu teknik uzmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için vardır, fakat asla bir danışmanın rolünü üstlenmez. Zor zamanlarda, cevapların temin edileceği bir kişi olarak düşünülmemelidir koç. Bunun yerine koç, yöneticilerin düşünce süreçlerini rafine etmelerine yardım eder.

Koçların tamamen tarafsız yaklaşımları benimsemedikleri söylenir. Örneğin, spor koçları sporcuların proaktif kavrama ihtiyaçlarını karşılayarak onların hayatlarını iyileştirmede etkin bir rol oynar. Bu nedenle bir koç tutulurken, yönetici koçluğu almayı planlayan yönetici adayının belirli ihtiyaçlarının iyice düşünülmesi önem kazanır.

Mentörlük Nedir?

Yönetici koçluğundan farklı olarak mentörlük, daha az resmi ilişkileri olan bir iştir. Bu tip bir ilişki genelde aynı organizasyonda ya da aynı firmada çalışan arkadaşlar ve meslektaşlar arasında olur.

Mentörlük, bilgi aktarımı ve uygulanabilirliğiyle kendinizi geliştirmenize yardım eden organik bir ilişkidir.

Bu tip ilişkiler genelde çok sık karşılaşılan ilişki türleridir, dile getirilir ve mentörlük adını alır. Mentörlük ilişkisi, doğal seyrinde kabul gördüğü zaman kişiler arasında yayılabilir ya da grup üyeleri arasında ortak bir saygı çerçevesi içinde isimlendirilmeden devam eder.

Eğitmenlik Nedir?

Eğitmen, başka bir bireyin öğrenmesini sağlayan ve öğrenme sürecini kolaylaştıran, bilgi donanımı olan bir bireydir. Bu durumda bilgiye ihtiyacı olan bireyin bilgi eksikliği ya da belli bir durumda pratiğe ihtiyacı vardır.

Eğitmen, bireye belli bir işi veya görevi nasıl icra edeceğini öğretir ve bireyin gelişimini gözler, denetler. Eğitilen kişi görevi belirli bir seviyede ve uygun etkinlik düzeyinde icra ederse, eğitim tamamlanmış olur.

Koçluk, Mentörlük ve Eğitmenlikten Farklıdır!

Mentörlük ve eğitmenlikte bireylerin, mentörlük görmesi veya eğitim alması için bilgi eksikliği olması gerekir. Koçlukta bilgi aktarmak gerekli değildir. Hedef kesinlikle bu değildir. Koçlukta asıl hedef, önemli pozisyondaki bireylerin ve liderlerin işlerinin gelecekteki başarısıdır!

Kaynak: http://londoncoachinggroup.com/guest-article/what-is-the-difference-between-coaching-mentoring-and-training/