Siz ve İşiniz Corona’dan Sonra Nasıl Olacaksınız? Formda mı, Obez mi?

Haftalarca yaşadığımız bu karantina birçok işletmenin normal faaliyetlerini önemli ölçüde döndürmeye ve değiştirmeye, işten çıkarmalar ve senelik izinlerin kullanılması, iş kapanışları, uzaktan çalışma, sosyal uzaklaşma şekillerinde zorladı. ActionCOACH’in CEO’su ve kurucusu ve en çok satan işletme yazarı Brad Sugars soruyu soruyor; işinizi yeniden başlatmaya hazırlanırken daha zinde mi yoksa şişman mı olacaksınız?

Becerilerini arttırmak için zaman ayırmış, öğrenmeye devam etmiş ve kendilerini bilgilendirmiş olanlar daha zinde olacaktır. Bu işletme sahipleri, sektörlerinin ve sektörlerini etkileyen önemli faktörlerin üstünde durmaya devam ettiler. Devlet yardım programları konusunda haberdarlar ve kuruluşlarının kriz sırasında ve sonrasında faaliyet gösterecek şekilde donatıldıklarından emin oldular.

  • Yeni operasyon araçları yaratanlar, yeni ürünler üretenler ya da hizmet sunanlar ve personelini uzaktan çalışmaya başarıyla geçirenler, bugün ve gelecekte gelirleri için yeni kanallar ve modeller bulmuşlar demektir. Krizden çıktıkça işletmeleri daha hareketli olacaktır.
  • Usta yönetim ekiplerine uzaktan sahip olanlar, seçim yapmak için büyük bir personel havuzu yarattılar. Artık personelin bir yerde olması veya bir ofise gelmesi gerekmediğini anlıyorlar. Dünyadaki en iyi yeteneklerden yararlanabilecekleri için işleri daha mükemmel olacaktır. Bunları uygulayan liderler ve kuruluşlar daha zinde olacaklar.
  • Süreçleri ve sistemleri daha yalın çalışacak şekilde ayarlayan ve dönme işlemlerinde daha çevik hale gelenler daha iyi olacaktır, çünkü müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarına nasıl daha hızlı yanıt verebileceklerini öğrendiler.
  • Egzersiz yapmak, iyi yemek ve ruhlarını beslemek için zaman harcayanlar kendilerine bakmaya devam edenler, bu krizden daha önce çıkacaklardır.
  • Bu zamanı bazı ev projelerini veya önemli kişisel işleri sıraya almak veya tamamlamak için kullanan kişiler, zamanlarını olumlu bir şekilde kullanıyorlar. Krizden çıkarken daha zinde olacaklar.

Yeni normalimize döndüğümüzde evde zamanı iyi kullananlar, ailesiyle yeniden bağlananlar, kendilerini geliştirenler daha sağlıklı olacaktır. İzole edildiğimizde bile bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Yaratıcı olmak ve oyun oynamak, film gecesini paylaşmak ve bağlantıda kalmak için mutlu saatler geçirmek için sanal araçları kullanmak.

Umarım, çoğunuz zinde olmak için olumlu yollar bulmuştur. Dersler alın, böylece daha iyi, daha güçlü olabilirsiniz ve kriz azaldığında koşmaya hazır olursunuz.

Bu sürede proaktif olmayanlar “şişmanlıyorsunuz”. Daha yavaş, durgun ve hareketsiz olacaksınız. Böyle olursa siz ve işletmeniz hızlı hareket edemez ve pazardaki değişikliklere yanıt veremezsiniz. “Daha şişman” işler çevik olamaz çünkü mevcut koşullara eski yöntemlerle cevap vermezsiniz. 

Birçok canlı kış uykusuna hazırlanmak için yağlanırken, işletmeler kısa vadede yağlanırsa, sadece kısa bir süre hayatta kalabilirler. Krizden çıkıp olasılıkları araştırmaya kalktıklarında, muhtemelen rakipleri daha uygun oldukları için daha hızlı yeni fırsatlara atlayacaklardır.