Etiket: DISC

DISC Davranış Profili Envanteri’ne Kısa Bakış

DISC davranış profili, Dr. William Moulton Marston tarafından davranış biçimlerini ölçmek amaçlı geliştirilmiştir ve 4 farklı bileşenden oluşur. Kişiler tarafından kendi davranış biçimlerini değerlendirmek ve bu davranış biçimlerinin iş yerlerindeki kişiliklerini ve değişik kariyer basamaklarındaki etkilerini gözlemlemek amaçlı kullanılır.