Yazılı Bir İş Planı Ne Sıklıkla Hazırlanmalıdır?

Küçük ya da orta büyüklükte bir işletmeye ya da global çapta bir şirkete sahip olmanız fark etmeksizin tüm işletme sahiplerinin temel hedefi gelişim ve başarıdır. Hedefinize ulaşmak amacıyla uygulayacağınız adımlar çeşitledir. Bunlardan ilki tabii ki gelişim ve başarıyı nasıl sağlayacağınızdır. İşletmenizin kapasitesi ve hayalini kurduğunuz gelişmiş işletmeyi zihninizde harmanlayarak başarıya ulaşmak amacıyla bu yolu soyut bir şekilde zihninizde belirleyebilirsiniz. Başarıya ulaşmak amacıyla hedeflerinizi sözlü olarak çevrenize, ekibinize ifade ederek onlardan geleceğe yönelik neler beklediğinizi ifade etmeniz mümkündür. Fakat bu ifade, somut adım içermediğinden dolayı çoğu zaman için havada kalır. Ekibiniz, iş arkadaşlarınız, çevreniz dahil olmak üzere bir süre sonra kendiniz dahi zihninizde oluşturduğunuz bu planlamadan kopabilirsiniz. Bunun söz uçar yazı kalır parolasıyla yazılı iş planı oluşturmak, başlangıç adımınızı daha somut biçimde atmanızı mümkün kılar. Kafanızda tasavvur ettiğiniz planı yazıya dökmeniz çoğu zaman için çizdiğiniz doğrultudan sapmadan hareket etmenize katkı sunar. Bunun yanı sıra zihninizde planın ne sıklıkla hazırlanması gerektiği, kapsamı, nasıl düzenlemesi gerektiği gibi detaylara ait soru işaretleri yer alabilir.

İş Planı Ne İşe Yarar?

İşletmelerin geleceğe yönelik hedeflerini yazılı bir şekilde ifade etmeleri ve bu yazılı metin doğrultusunda gelişmeye yönelik adım atmaları iş planı nedir nasıl hazırlanır sorusunun yanıtını yansıtır. İş planı hazırlamak amacıyla işletmeler tarafından gereken zamanlarda yeterli süre ayrılmalıdır. Üzerinde özel çaba harcayarak gelecek günleri, ayları kapsayan detaylı bir iş planı hazırlanmalıdır. Gelecekte gerçekleştirilecek işlemlerin detaylı bir şekilde yer aldığı plan, başarıya ulaşmanın ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Eğer planın en azından %70’i uygulamaya koyulursa işletmenin gelişmesi, ürünlerinin satışlarından kâr elde etmesi büyük ölçüde garantidir. Planın uygulanma oranı arttıkça işletmenin başarıya ulaşması, kâr zarar dengesinde artıya geçmesi daha da mümkün hale gelir. Bunun için daima büyümeyi hedefleyen işletmelerin detaylı iş planı çerçevesinde hareket etmesi gerekir. İşletmeler için geleceğe yönelik güçlü adımlar atmada birçok işlemi kolaylaştıran plan aynı zamanda işletmeyle temasa geçecek olan yatırımcılar, girişimciler veya müşteriler için de önemlidir. Büyük çapta işlere imza atmak isteyen, işletmeler için potansiyel müşteri konumunda olan bu adaylar geleceğe yönelik güvenle adım atabilmek için işletmeden iş planı talep edebilirler. İş   planı vasıtasıyla ne kadar sürede beklentilerini karşılayabileceğiniz konusunda onları ikna edebilirsiniz. Bu açıdan iş planı sektörde gerek işletmelerin stratejilerinde gerekse potansiyel adayların karar verme süreçlerinde çok yönlü işlev üstlenerek süreçlerin çok yönlü olarak işleyebilmesine yarar sağlar.

İdeal İş Planı Süresi Nasıl Olmalıdır?

İş planı geleceğe yönelik uzun bir süreci kapsar. Koşullar ne olursa olsun hedefe ulaşmak bir anda mümkün olmayacağından dolayı hedefler için ideal süreyi plana yansıtmak oldukça önemlidir. Araştırmalara göre yöneticiler hedeflerin %60’ından 6 ay içinde, %25’inden ise 7 gün içinde vazgeçiyor. %15’lik dilim ise hedeflerini yazdığı için uzun süre sürdürebilir. 1 hafta içinde bile hedeflerden vazgeçme olasılığının oldukça yüksek olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda iş planı ne sıklıkta hazırlanır noktasında uzun süreyi kapsayan bir plan hazırlamanız gerektiğini netleştirebilirsiniz. Araştırmalarda dikkat çeken bir başka bilgi, başarılı işletme yöneticilerinin 1 yıldan 5 yıla kadar gerçekleştirecekleri işlemler için plan hazırlamalarıdır. Bu hedefler bu kadar uzun süre çoğu zaman için geçerliliğini korusa da bir taraftan da işlevsiz hale gelme tehlikesini barındırır. Yaşamın hızlı akışı içinde trendler, dünyayı etkileyen çeşitli olaylar, işletmenin gelişimini etkileyen iç ve dış faktörler her an değişebildiği için iş planı hazırlama süresi yılları aştığında ön görülemeyen durumların yaşanması olasıdır. Bu ihtimallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda planın aksamaya uğraması dolayısıyla işletmenizin hedefine ulaşamaması mümkün olabilir. Bunun için uzun süreli hedeflere ek 3 aylık düzenli olarak planlamalar hazırlamak bu olumsuz etkilerin üstesinden gelmenize ve gelişim sürecini hızlandırmanıza katkıda bulunur. Yılın her çeyreğinde planınızı oluşturmanız, yenilemeniz esnek olarak istikrarlı bir şekilde hareket etmenize ve başarıyı sürdürebilir kılmanıza olanak tanır. Yılın başında başlayarak 90 günde bir plan düzenlemeniz sektörde yaşanabilecek gelişmelere karşı yıl boyunca pratik aksiyonlar almanızı mümkün kılar. 

İş Planına Ön Hazırlık: Taslak Oluşturma

Başarılı bir iş planına imza atmak amacıyla önceden gerekli hazırlıkları yapıp temel olarak hazırlayacağınız plana yönelik taslak sürecini birtakım yararlı bilgiler ve pratik işlemlerle tamamlayabilirsiniz. Bir iş planı başarıya ulaşmak için stratejileri ve taktikleri kapsıyor olmakla beraber aynı zamanda iş akışına ayrılacak bütçe, prosedürler, yönetim kontrolü gibi konuları da kapsamalıdır. Bu unsurlar doğrultusunda hiçbir işletmenin uygulayacağı plan aynı olmayacağından dolayı bütünüyle işletmeye özel planlama deneyimine adım atılabilir. İş planı taslağı oluştururken işletmenizi verileri size yarar sağlar. Taslağı hazırlama sürecinde işletmenizin niteliklerini iyi bir şekilde tanıma noktasında SWOT Analizi size gerekli ipuçlarını sunabilir. İşletmenizin sektör çerçevesinde öne çıkan özellikleri, hangi yönlere doğru gelişim sağlayabileceği ve gelişim sürecinde karşılaşabileceği riskler bu analiz yöntemiyle gün yüzüne çıkar. İşletmenizin gelişim sürecinde yakalayabileceği fırsatların bilincine bu yöntemle pratik şekilde vararak iş planlaması zemini oluşturabilirsiniz. 

İş planı nasıl hazırlanır noktasında işinizi kolaylaştırabilecek bir başka unsur finansal tablodur. İşletmenizin içinde bulunduğu mali duruma dair net bir tablo ortaya çıkararak gelecekte ulaşmak istediğiniz kâr oranını planınıza eklemeniz büyük bir ittirici güç oluşturacaktır.. Plan oluştururken bir diğer önemli unsur, harekete geçmeden önceki dönemde işletmenizde gerçekleşen faaliyetleri incelemektir. Müşterilerin faaliyetlerini doğru şekilde analiz ederek gelecek süreçte nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini netleştirebilirsiniz. Plan taslağını sonuca ulaştırırken bu temel veriler ışığında 90 günlük süreç içinde ulaşmak istediğiniz hedefi net olarak yansıtmalısınız. Ne kadar işlem gerçekleştireceğinize ne ölçüde kâr sağlayacağınız taslak içinde ölçülebilir ve gerçekçi biçimde yer alırsa planın başarıya ulaşma olasılığı artabilir.

İş Planı Nasıl Düzenlenir?

İş planı taslağını veriler ışığında oluşturmak sürece adım atmanız için büyük katkı sağlar. Başarılı yöneticilerin her biri veriler ışığında öngörülü davranarak taslağı oluşturabilir. İş planı hazırlama kriterleri çerçevesinde taslağı netleştirme sürecinde yalnızca yöneticilerin sorumluluk alması gerekmez. İşletme departmanlarında görev alan her çalışan yönetici talebi doğrultusunda veya kendi isteğiyle plana dair öneriler sunup düzenlemelerin sağlanmasına olanak tanır. Yöneticinin planları tek başına yerine getirmesi mümkün olmadığından dolayı istişare içinde ekip çalışması vasıtasıyla plana adım atması çoğu zaman için verimli sonuç verir. Yüksek iletişim planlama sürecinde işi kolaylaştırabildiği gibi aynı zamanda çizilen hedeflerin gerçekçi olup olmadığına, nasıl iyileştirilebileceğine dair de yöneticilere katkı sağlar. Bu unsurlar doğrultusunda planlama sürecinde iş planı yazma, düzenleme sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Süreç boyunca yardıma gereksinim duymanız durumunda profesyonel destek çoğu zaman için daha iyi sonuçlara ulaşmanıza olanak tanır. GrowtCLUB 90 Günlük İş Planı Oluşturma Çalıştayı işletme koçları plan hazırlama sürecinde size pratik olarak destek sağlayabilir. Bu çalıştay vasıtasıyla 90 günün sonunda işletmenizin ne durumda olacağına dair net bir izlenime varabilir ve bir yol haritasına sahip olabilirsiniz.