Etiket: Dijital Liderlik

Uzaktan Liderlik Üzerine… Dijital Liderlik

Bir işletme sahibinin en değerli kaynağı nedir diye sorsak ne cevap verirdiniz? Müşteriler, tedarikçiler, finansman, tecrübe, sahip olduğu ekipmanlar… Peki çalışanlarınız. Bunların her birisi tabii ki çok değerli, bununla birlikte çalışanlarınız bir derece daha yukarıda değil mi? Sizin adınıza diğer tüm kaynakları bulan ve besleyen ana kaynağınız.